بازگشت به صفحه ی اصلی

____________________________________________ _______________________________________


آتش کاروان

الهه ناز

ای ایران

ای کبوتر

باد خزان

بارون بارونه

بت چین، یک

بت چین، دو

بردی از یادم

برگ خزان

بس کن ای دل

بهار دلنشین

به شب وصلت

پرند شوشتری

پریچهر و پریزاد

پیک سحری

تنها منشین

تو دوری از برم

جان مریم

چشم مست

چشم نرگس

چوپان

خزان عشق

درنه جان

دوش دوش

رسوا شد دلم

رشید خان

رفتم در میخانه

رفتم که رفتم

رنگ بیات اصفهان

ز من نگارم

زهره

ساقی نامه

سایه چمن

سرو چمان

سلام صبحگاهی

سنگ خارا

سه گدار

شالیزار

عزیز بشین به کنارم

عزیز جون

عقرب زلف کجت

غوغای ستارگان

کوهستان

گل پامچال

گل گندم

گلنار

مادر

مبارک باد

مجنون نبودم

مرا ببوس

مرغ سحر

موسم گل

مهر و ماه

می خوام برم کوه

نگارا

نوایی نوایی

وعده کردی

_______________________________________ ____________________________________________


بازگشت به صفحه ی اصلی